Missie

Onze missie is om rust en veiligheid te brengen in het gezin.

Wij willen gezinnen helpen door er echt te zijn op momenten dat zij het nodig hebben. Wij willen hen coachen, steunen, aanmoedigen en troosten wanneer dit nodig is. Hiermee willen we ouders alle kansen bieden om te groeien en sterker te worden.

Belangrijk hierbij is dat wij altijd oog zullen hebben voor het kind en op zullen komen voor zijn belangen.


Visie

Onze visie is dat hechting tussen ouder en kind heel belangrijk is voor een goede basis in het leven. Elke kind verdient een veilige plek om op te groeien met onvoorwaardelijke liefde.

Wanneer er problemen op meerdere levensgebieden zijn, is intensieve begeleiding noodzakelijk. Wij zijn er van overtuigd dat inzet van een klein team dat aandacht heeft voor alle levensgebieden, verandering mogelijk maakt. Door ouders te ondersteunen in praktische zaken, kun je vertrouwen opbouwen en is het ook makkelijker om feedback te geven. Door er veel te zijn, zie je ook veel. En kun je beter een beeld vormen van alle krachten en leerpunten binnen een gezin.

We gaan uit van van eigen kracht. Elk mens heeft kwaliteiten en kan groeien. We bekijken samen wat de kwaliteiten van de ouder zijn en hoe hij/zij deze in kan zetten. Ook zetten wij het netwerk zoveel mogelijk in en proberen dit te versterken.

Wij werken vanuit een gelijkwaardige basis. Wij staan naast ouders en ondersteunen waar nodig. Begeleiders zullen vooral coachend en adviserend werken. In sommige situaties zullen begeleiders ook iets overnemen. Dit gaat altijd in overleg en moet ook doelgericht zijn.

Een belangrijke basis voor een goede samenwerking tussen ouders en begeleiders is gebaseerd op respect en vertrouwen. Ouders worden vanaf de eerste dag meegenomen in hun eigen proces. Observaties worden open besproken en ook vastgelegd. Samen beschrijven we de doelen in een Trajectplan. Dit zullen we elke zes maanden evalueren.


Financiering

Wij hebben een aanbesteding bij de WMO van de centrumgemeente Oss en vanuit de Jeugdwet ’s Hertogenbosch. Wij hebben Teams is Oss, Uden en Cuijk en begeleiden gezinnen die in deze gemeenten of dorpen er omheen wonen.